Byggeprocessen

Byggeprocessen:

 

Den proces der anvendes ved stort set alle større og mindre byggeprojekter er kort fortalt opdelt i faser fra start til slut, hvor hver fase har et formål, startende med et idéforslag der er resultatet at det indledende gratis idémøde. Herefter følger skitseforslaget hvor de overordnede beslutninger tages i forhold til kvalitet, økonomi og tid. Herefter følger et myndighedsprojekt og indhentning af byggetilladelse, efterfulgt af hovedprojektet der sendes i udbud til entreprenører/ håndværkere. Dernæst skrives kontrakt med håndværkere/entreprenører og under byggeriet føres der tilsyn som sikre kvaliteten inden afslutning og aflevering.

 

De byggeprojekter som vedrører eksisterende enfamiliehuse, skal igennem de samme faser som store projekter, men adskiller sig ved at kompleksiteten og omfanget er mindre.

 

Kunsten i at gennemføre opførelsen af en tilbygning, ny 1.sal, ombygning eller renovering, er at få belyst den første idé, og tænke det grundigt igennem i forhold til behov, krav og økonomi mm fra start. Fordi Jo længere fremme man er i byggeprocessen, des svære er det økonomisk og tidsmæssigt at kunne fortage ændringer i projektet.