Renovering/ energirenovering
Renovering

Renovering og energirenovering


En indvendig renovering af huset, hvor der ønskes en mere tidssvarende stil, vil ofte omfatte opretning af vægge og lofter med efterfølgende malerbehandling. Hertil kommer ny gulvbelægning og fodpaneler, samt nye døre og indfatninger. En indvendig renovering kan også indbefatte flytning eller nedrivning af vægge, hvilket er nærmere beskrevet under ombygning.


Den udvendige renovering kan omfatte overflader på ydervæggene, nye vinduer eller udskiftning af tagbelægning. Ved en udskiftning af tagbelægningen, omfatter det som oftest en opretning af tagkonstruktionen.


Eksempel på energirenovering af tung ydervæg


Herunder er kort beskrevet er et eksempel på energirenovering af tung ydervæg, hvor der kan opnås store besparelser over tid. Der kan også foretages energirenovering af husets øvrige bygningsdele, men dette beskrives ikke yderligere her. Har du brug for rådgivning omkring energirenovering af dit hus, vil jeg kunne give dig konkrete byggetekniske løsninger, samt hjælpe dig sikkert gennem byggeprocessen.


Den udvendige renovering


Er huset overflader på ydervæggen blevet nedbrudt af vejret gennem årene eller er der sætningsskader på murværk der er pudset (indfarvet puds), vandskuret, sækkeskuret, filtset eller malet, er det oftest ikke muligt at få overfladen på facaden til at fremstå ensartet, og der kan være behov for at overfladebehandle hele facaden. I sådanne tilfælde kan det være en fordel at tænke i energirenovering hvor der fortages en udvendig efterisolering, og der derved samtidig opnås en ny ensartet facade.


Den indvendige renovering


Fremstår den indvendige overflade på fx ydervæggene meget skæve med ujævnheder der kræver opretning med pudsning og spartling, vil det give god mening at tænke i energirenovering med skeletkonstruktion, isolering og ny pladebeklædning. En indvendig energirenovering, skal ses som et alternativ til en udvendig efterisolering der er at fortrække og ikke gør huset mindre. Hvis du ikke ønsker at ændre på huset udvendige udseende fx ved murede ydervægge eller du ikke må ændre facaden pga. bevaringsværdi, bestemmelser i lokalplanen og lign, er en indvendig energirenovering løsningen.


En indvendig efterisolering skal udføres korrekt, så der ikke opstå fugtproblemer herunder skimmelsvamp, og vil i hvert enkelt tilfælde kræve en byggeteknisk vurdering idet der ændres på murens temperatur og fugtbalance.


En udvendig energirenovering af huset er et stort projekt, men giver god mening hvis:


Husets ydervægge er opført af gasbetonblokke med zigzagstriber som blev produceret fra 1953 frem til 1977, og udgjorde hele husets ydervæg. På det tidspunkt var det blandt arkitekter og selvbyggere et velegnet og fleksibelt materiale til ydervægge.

Der er foretaget mange reparationer på ydervægge af mursten eller gasbeton som er pudset (indfarvet puds), vandskuret, sækkeskuret, filtset eller malet.

Hvis dit hus mangler stil og karakte.

Taget skal udskiftes, hvilket giver mulighed for at ændre på tagudhæng og vindskede.