Køberrådgivning

KøberrådgivningKigger du på hus og er du i tvivel om hvorvidt det kan ombygges

ud fra dine ønsker?


Køberrådgivningen giver dig overblik over de muligheder og

begrænsninger huset indeholder. På et overordnet

niveau, vil du blive klogere på hvilke planer der vil være realistiske at gennemføre, indenfor den økonomi du forventer at bruge på projektet.


Du vil herefter stå stærkere i din beslutningsproces omkring huskøbet.


Køberrådgivningen omhandler følgende:


Indhentning og undersøgelse af følgende oplysning inden besigtigelsen:


BBR-oplysninger.

Bebyggelsesprocent der gælder for matriklen.

Hvorvidt huset er fredet eller registreret bevaringsværdig.

Husets tegninger (såfremt de er tilgængelige online via kommunens hjemmeside).

Regler i bygningsreglementet.

Regler i lokalplan.

Regler i tinglyste servitutter (indhentet af dig og sendt til mig).

Regler i grundejerforenings vedtægter (indhentet af dig og sendt til mig).

Regler i naturbeskyttelsesloven.


Resultatet af denne undersøgelse overleverer jeg til dig mundtligt under den efterfølgende besigtigelse, og efterfølgende skriftligt.


Under besigtigelsen:


Vi besøger huset og taler om det der er muligt i forhold til dine ønsker. Du får svar på følgende:


Hvilke begrænsninger der er i forhold de gældende regler.

Muligheder og idéer til ombygning/renovering/tilbygning placering, størrelse og sammenhæng med eksisterende hus.

Information om husets konstruktive system, og hvad der er realistisk i forhold til en ombygning.

En vurdering af håndværkerudgifter til den ønskede ombygning/renovering/tilbygning, baseret på erfaring og m² priser.

En umiddelbar vurdering af husets kvaliteter. (Ikke en bygningsredegørelse).

Evt. udføres småskitser på stedet.


Resultatet af min vurdering får du efterfølgende tilsendt skriftligt. Besigtigelsen varer ca. 1-1½ time.


Pris kr. 4.000,- inkl. moms og kørsel


Prisen omfatter den forudgående undersøgelse, besigtigelsen på

stedet og efterfølgende skriftlig vurdering.