Skitseforslaget

Skitseforslaget

 

Skitseforslaget visualisere dine idéer og estimere pris og tid.

 

Efter det indledende idémøde og et udarbejdet idéforslag, skal ideerne visualiseres i et sæt tegninger. Tegningerne er med til at give et indtryk af, hvordan fx dine ønsker om mere plads og bedre funktionalitet og lysindfald ser ud i virkeligheden. Skitseforslaget giver dig også et foreløbigt indtryk af økonomien i projektet, og hvor lang tid det vil tage at gennemfører byggeriet.

 

Skitseforslaget bliver til ud fra idéforslaget, samt udbyttet af et mere konkret opstartsmøde hvor der tages stilling til række spørgsmål omhandlende:

 

Dine ønsker, forventninger, behov og krav.

Valg af materialer.

Tilpasningen af det nye projekt og det eksisterende hus.

Bebyggelsesregulerende regler i bygningsreglementet (højder, afstand til skel m.v.).

Funktionalitet, æstetik og solorientering

Er der krav i lokalplan (bebyggelsesprocent, taghældning eller facadematerialer).

Er der krav i tinglyste servitutter gældende for matriklen (fx særlige afstandskrav til vej eller nabo).

Er ejendommen erklæret fredet eller bevaringsværdig, med deraf følgende krav.

Er der krav fra ejerlaug/ejerforening eller lignende.

Forundersøgelse af jordens bæreevne ved en geotekniker

 

Efter opstartsmødet arbejdes der videre på baggrund af ovenstående, for udarbejdelse af selve skitseforslaget.

 

Hvad indeholder skitseforslaget?

 

Behovsanalyse:


En behovsanalyse hvis resultat er ledetrådene i den kommende byggeproces

 

Tegninger:

 

Plantegning som viser rumstørrelser m.v. Mål ca. 1:100.

Evt. tværsnit igennem huset for at vise højdemæssige forhold. Mål ca. 1:100.

Situationsplan, dvs tegning der visere hele grunden og husets placering. Mål ca. 1:200.

3D-tegninger der viser hvordan huset kommer til at se ud (Størrelse, højder, afstand til skel, tagformer, vinduesplaceringer, materialevalg m.v. Ved om-/tilbygning vises også sammenhængen med det eksisterende hus så helheden sikres).

 

Økonomisk overslag:

 

Et vejledende estimat over, hvad det vil koste at realisere projektet. Usikkerheden vil være +/-20%

 

Tidsplan:

 

Et realistisk overblik over, hvornår dit byggeprojekt kan stå færdigt.

 

Forslag til materialer og farver:

 

Et bud på, hvilke materialer og farver der passer bedst til huset stil, og hvilke der vil give det bedste udtryk.

 

Hvad kan du bruge et skitseforslag til?

 

Udover at du får et konkret udspil, kan skitseforslaget også bruges rent praktisk til at bringe dig videre i processen.

 

Med skitseforslaget i hånden og et økonomiske overslag kan du gå i banken og forhandle finansieringen af projektet på plads.

Du kan bruge skitseforslaget til at få en forhåndsgodkendelse hos kommunen, og herved undersøge om dine byggeplaner konflikter med lokalplaner og lign., så du kan nå at ændre projektet før du søger endeligt om en byggetilladelse.