Referencer

Kundetilfredshed er vigtigt, og den bygger fra start på en klar forventningsafstemning mellem dig som kunde/bygherre og mig som din byggerådgiver. Jeg giver her eksempler på de opgaver jeg primært udfører. 


Udover de opgaver/projekter der gives eksempler på, udfører jeg også mindre byggerådningsydelser efter medgået tid, som ikke er medtaget.


I forhold til troværdigheden i mine referencer er adressen som oftes medtaget, og hvor det er undladt er det efter aftale med bygherre.


Referencelisten er opdelt i følgende underkategorier:


Tilbygning

Renovering og ombygning


Byggetilladelser (Myndighedsprojekt)

Lovligørelse (Myndighedprojekt)


Byggestyring/ Byggeledelse

Typehustilsyn