Udbud og kontrakt

Udbud og kontrakt


Ved et udbud også kaldet udbudsfasen, anvendes det udarbejdede udbudsmateriale fra hovedprojektet, hvor alle beslutninger blev truffet omkring konstruktioner, materialer og installationer, og tidsplanen samt det økonomiske skøn blev ajourført.


Der skal her træffes en beslutning om entrepriseformen som afgør selve ansvaret for koordineringen af de enkelte faggrupper (murer, tømre, osv.). Der vælges mellem hovedentreprise, storentrepriser eller fagentreprise ved ny tilbygning, ny 1.sal, ombygning eller renovering.


I hovedentreprisen og storentreprisen varetager håndværkeren ansvaret for byggeledelsen for flere faggrupper, og byggerådgiverens roller er her at føre et uvildigt byggetilsyn.


I fagentreprisen er byggerådgiverens rolle er at varetage ansvaret for både byggeledelsen og det uvildige byggetilsyn.


Valget af entrepriseform afhænger af projektets kompleksitet, og hvor høj en grad af styring man ønsker som bygherre at have med byggeprojektet.


Denne fase giver dig svaret på, hvad dit byggeprojekt koster, og du får udarbejdet en god skriftlig aftale med en egnet og interesseret håndværker.


Indhentning af håndværkertilbud


Som det første tages en beslutning omkring hvilke håndværkere man ønsker skal afgive et tilbud, hvorefter der tages kontakt og undersøgt hvorvidt de er interesseret har tiden, samt mandskabet og evnen til at håndtere opgaven. Dernæst sendes udbudsmaterialet afsted fulgt af et udbudsbrev.  Inden håndværkeren afgiver tilbud, afholdes der besigtigelser med de enkelte håndværkere hvor evt. spørgsmål til projektet besvares.


Som privatperson kan man indhente så mange tilbud man ønsker, hvilket kan hjælpe med til at finde en rimelig pris for det arbejde der skal udføres. Normalt vil det være tilstrækkeligt at indhente 3-4 tilbud.


Vurdering af de indkomne tilbud:


De indkomne tilbud indeholdende tilbudslister og evt. forbehold vurderes først enkeltvis i forhold til de kriterier man har valgt at vurdere ud fra. Kriterierne tilpasses projektet og er ikke nødvendigvis den billigste pris. Målet er at gøre tilbuddene sammenlige, og vælge det mest fordelagtige.


I det tilfælde at tilbuddene er for høje i forhold til det forudgående økonomiske skøn, kan der være behov for at gennemføre en ”sparerunde” så prisen kommer til at passe, hvilket sker i samarbejde med den håndværker der er fundet egnet.


Udarbejdning af byggekontrakt/ entrepriseaftale


Til sidst udarbejdes en byggekontrakt, som du og håndværkeren underskriver. Hvorefter alt er klart til at håndværkerne kan gå i gang.


En byggekontrakt udarbejdes iht. AB92 eller AB-Forbruger, hvor der bl.a. bliver taget stilling til f.eks. sikkerhedsstillelser, dagbøder, betalinger, forsikringer o.l.