Varmetabsberegning

Varmetabsberegning

 

I forbindelse med, at du bygger en tilbygning eller ændrer anvendelse af din bygning, skal du aflevere en varmetabsberegning til din kommune.

 

En ændret anvendelse kan eksempelvis være:

 

Inddragelse af garage eller tagetage til beboelse

En uopvarmet udestue der ønskes opvarmet med en fast varmeinstallation, eksempelvis en brændeovn.

Lovliggørelse af byggeri

 

​Varmetabsberegningen dokumentere, at du efterlever de gældende krav og bestemmelser, der er til det maksimale varmetab fra bygningen.

 

Varmetabsberegningen afleveres først i forbindelse med færdigmeldingen af byggeriet, men bør allerede tænkes ind og udarbejdes inden arbejdet udføres.

Pris varmetabsberegning

Kr. 3.125,00,- inkl. moms ​

 

Varmetabsberegning, til anvendelse ved færdigmelding af en tilbygning på 30-50 m², i ét plan:

 

Beregning af de enkelte bygningsdeles U-værdi (Varmetab).

Beregning af maksimale samlede varmetab fra tilbygning, i henhold til BR18. (Gældende bygningsreglement).

Beregning af det samlede varmetab fra tilbygningen.

Dokumentation for overholdelse.