Idéforslaget

Idéforslaget

 

Arkitekten kan bringe dine ideer videre

 

Når der opstår ideer til et byggeprojekt, er det vigtigt at disse ideer kommer godt fra start, og det sikres at de er realistiske at gennemfører.

 

Arkitekten ser på ideen til byggeprojektet med flere forskellige briller, og forstå at komme med løsninger der passer til dine ønsker, set i forhold til den eksisterende bygnings arkitektur, og ikke mindst din økonomi. Ud over at have en god fornemmelse for det funktionelle i forbindelse med en ombygning eller tilbygning, har bygningskonstruktøren et stort materialekendskab og byggeteknisk viden, som sikre fremtidige holdbare løsninger.

 

Idémødet med arkitekten er første fase i byggeprocessen

 

Et idémøde er første fase i byggeprocessen, og her idéforslaget udarbejdes. Det vil typisk have en varighed af et par timer hvor der skabes et overblik, og det belyses hvad der er muligt at gennemfører. Du kan læse mere om Idémødet Her