Arkitekt idémøde

Arkitekt idémøde


Pris: 3475 kr. inkl. moms og kørsel


Det indledende idémøde belyser mulighederne i dit byggeprojekt, og sikre at vigtige beslutninger og ændringer bliver foretaget tidligt i byggeprocessen. Jo tidligere i byggeprocessen beslutningerne bliver taget, jo mere sandsynligt er det, at byggeriet bliver vellykket og en god oplevelse.


 • 2 timers møde hos dig/jer
 • En professionel sparring og vurdering vedrørende dine ideer mht. arkitektur, byggeteknik og lovlighed.
 • Information om, hvordan du bedst kan realisere dit byggeprojekt.
 • Hjælp til dig med at træffe de rigtige beslutninger og prioritere dine behov.
 • Forslag til andre gode ideer og løsninger ud over dine egne.
 • Håndtegnede skitser, der udarbejdes på mødet på baggrund af jeres behov og ønsker.


Formålet - Hvorfor er det en god idé med et arkitekt idémøde:


 • Du får rådgivning og planlægning tidligt i byggeprojektet, som er med til at sikre et vellykket byggeprojekt
 • Jo tidligere i byggeprojektet du afklarer dit projekt, jo større chance er der for, at der ikke kommer dyre ændringer og ekstra regninger
 • Du kan meget tidligt i byggeprojektet finde ud af, hvilken løsning du ønsker
 • Tidligt i byggeprocessen får du overblik over byggeprojektet – bl.a. økonomi og tid
 • Et idemøde med en arkitekt og et økonomiskøn kan hjælpe dig med at få et byggelån
 • Med et arkitekt idémødet, kan for få en forhåndsgodkendelse til en byggetilladelse hod kommunenArkitekt idémødet er det første indledende møde i forbindelse med eksempelvis en tilbygning, ny 1.sal, ombygning og renovering, hvor alle de informationer, som skal til for at vurdere om din idé er realistisk, bliver taget op.


Både i forhold til din økonomiske og tidsmæssige ramme samt hvilke byggeregler der gælder din grund og den nuværende bebyggelsesprocent, hvilket jeg indhenter før mødet ud fra offentligt tilgængelige lokalplaner, tinglyste servitutter og BBR-registret. 


Forbered dig til mødet:


 • Hvordan er de økonomiske rammer og tidshorisonten
 • Kopi af eksisterende tegninger af huset - (Findes de online i byggesagsarkivet, printer T.Holck Byggerådgivning ApS)
 • Kender I til forhold i lokalplanen eller servitutter, som kan påvirke projektet
 • Har I specielle ønsker til funktion og arkitektur
 • Tegninger, skitser og billeder af jeres ønsker, må i gerne have klar*


* Dine ideer til det du gerne ser bliver det endelige resultat beskrives bedst ved at komme med konkrete eksempler. For at sikre en afklaring og forventningsafstemning, er det en rigtig god ide at brug tid på at indsamle information ved at tænke dine behov igennem, og tage billeder af de tilbygninger eller ombygninger som du har set og fundet interessante. Der er også god inspiration at hente i diverse boligmagasiner. Det skal vurderes om disse ideer er realistiske, i forhold til den økonomiske ramme for projektet.


Efter mødet:


Som opfølgning på mødet sender jeg et tilbud på et mere konkret opstartsmøde og udarbejdelse af et skitseforslag, såfremt du måtte ønske dette. Skitseforslaget kan bruges som beslutningsgrundlag og fx til at medbringe i banken hvis der skal drøftes finansiering.


Hvorfor skal du vælge en arkitekt i idéfasen?


Når du har idéer til et byggeprojekt, er det vigtigt at disse idéer kommer godt fra start, og at de er realistiske at gennemføre. Arkitekten ser på idéen til byggeprojektet med flere forskellige briller og forstår at komme med løsninger der passer til dine ønsker, set i forhold til den eksisterende bygnings arkitektur og ikke mindst din økonomi.