Priser

Priser

 

Honoraret for de ydelser jeg tilbyder kan afregnes på følgende måder:

 

 • Tilbud på ydelser.
 • Faste priser for ydelser (Se priseksempler på ydelser herunder).
 • Honorar efter byggeudgift.
 • Efter timeforbrug til en fast timesats - Kr. 795 incl. moms.

 

Tilbud på ydelser fastsættes ud fra en afklaring af opgavens kompleksitet, størrelse og dit behov. ​

 

Prisen for enkeltstående ydelser vil som regel være højere end flere sammensatte ydelser. Alt efter mængden af ydelser og dit behov, aftales hvilken honorarform der vælges.

 

Priseksempler på ydelser:

Byggetilladelse (Myndighedsprojekt)

Kr. 14.310,00,- inkl. moms ​

 Gennemførelse af byggeansøgningen, til en tilbygning på 30-50 m² i ét plan, til og med byggetilladelsen er givet: ​


 • Håndtering af digital ansøgning via Byg og Miljø Kommunikation med pågældende kommune.
 • Situationsplan
 • Koteplan
 • Plantegning
 • Snittegning
 • Facadetegninger

Tilstandsvurdering

Kr. 4.125,00,- inkl. moms ​

 

Tilstandsvurdering for et 100-150 m² enfamiliehus med med kælder og 1.sal​

 

 • Besigtigelse og gennemgang af bygningen.
 • Fotoregistrering.
 • Anbefalinger for tiltag, baseret på foreliggende huseftersynsrapport, samt besigtigelse og gennemgang.
 • Estimeret kostpris for de enkelte tiltag.

Varmetabsberegning

Kr. 3.125,00,- inkl. moms ​

 

Varmetabsberegning, til anvendelse ved færdigmelding af en tilbygning på 30-50 m², i ét plan:

 

 • Beregning af de enkelte bygningsdeles U-værdi (Varmetab).
 • Beregning af maksimale samlede varmetab fra tilbygning, i henhold til BR18. (Gældende bygningsreglement).
 • Beregning af det samlede varmetab fra tilbygningen.
 • Dokumentation for overholdelse.

Køberrådgivning

Kr. 3.750,00,- inkl. moms ​

 

Køberrådgivning vedr. muligheder for ombygning/renovering/tilbygning i forbindelse med køb af hus

 

 • Forudgående undersøgelser.
 • Besigtigelsen på stedet.
 • Efterfølgende skriftlig vurdering.

Økonomisk overslag

Kr. 3.125,00,- inkl. moms ​

 

Økonomisk overslag til en 30-50 m² tilbygning, i ét plan. ​

 

 • Økonomisk overslag med udgangspunkt i officielle prisbøger.

Typehustilsyn

Kr. 36.250,00,- inkl. moms ​

 

Tilsyn med opførelse af typehus:

 

 • Gennemgå tegninger og beskrivelser der skal bygges efter.
 • Møde med bygherre efter gennemgang af kontrakter og projektmaterialet
 • Opstartsmøde på byggepladsen med bygherre og typeshusfirmaets byggeleder/repræsentant
 • Føre tilsyn i byggeperioden (ca. 8 tilsyn) og udarbejde tilsynsnotat over eventuelle fejl og mangler
 • Opfølgning/tilsyn med udbedring af evt. fejl og mangler.
 • Gennemgang af huset inden afleveringsforretning.
 • Opfølgning på mangeludbedring.
 • Bygherrerådgivning i byggeperioden vedrørende entreprenørenes udført arbejde, herunder eventuelle møder med på byggepladsen med bygherre og/eller entreprenørerne.
 • Deltagelse ved 1. års eftersyn